Stanislav Vajdík
Nájemnická 35
Ostrava - Mariánské Hory
+420 602 707 740
+420 596 616 540

Více...

EZOP servis s.r.o
SBD Vítkovice
Tchas s.r.o.
SBD Nová Huť
TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Více...
Jakost

Řízení jakosti v naší firmě je prováděno v souladu s ISO 9001:2001 a podle příslušných vrstev dokumentace systému jakosti, které jsou ve firmě zpracovány (technologické postupy, kontrolní postupy, požadavky na výcvik zaměstnanců atd.) .

Zavedení nových evropských norem kvality chápeme jako základní podmínku zlepšení řízení celé společnosti. Vedení společnosti se zavazuje vytvořit organizační předpoklady včetně reinvestování zisku, aby se služby poskytované naší společností dále rozvíjely a zlepšovaly. Chceme vyjít zákazníkovi vstříc již v etapě přípravy jeho investice tak, abych mu pomohli v dotvoření jeho představ - požadavků, v oblasti technické přípravy výroby mu chceme nabídnout variantní technická řešení.


(c)2008-2019 ELEKTRO-Vajdík spol s r.o.
| Hrabovský zpravodaj