Stanislav Vajdík
Nájemnická 35
Ostrava - Mariánské Hory
+420 602 707 740
+420 596 616 540

Více...

EZOP servis s.r.o
SBD Vítkovice
Tchas s.r.o.
SBD Nová Huť
TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Více...
Rozsah prací a služeb

  • Provedení montáží, rekonstrukcí a oprav elektroinstalací všeho druhu, včetně zajištění projektové dokumentace.
  • Zajištění revizí elektrického zařízení, včetně přihlášek k odběru elektrické energie pro rozvodné závody.
  • Montáže hromosvodů.
  • Odstraňování porevizních závad z revizních zpráv.
  • Elektromontážní práce, průmyslové - kabelové rozvody, instalace zařízení a strojů.
  • Kompletní domovní a bytové rozvody, včetně slaboproudých zařízení (antény, počítačové sítě, domácí telefony).
  • Výroba rozvaděčů.
  • Instalace venkovního osvětlení, včetně osvětlení interiérů.


(c)2008-2019 ELEKTRO-Vajdík spol s r.o.
| Hrabovský zpravodaj